Hrvatski Engleski Njemački Talijanski

Hrvatska

Hrvatska iz zrakaHrvatska je zemlja u južnom dijelu centralne Europe oblika konjskog kopita sa obalom dugom 5.835 km od čega 4.058 km otpada na obale otoka, otočića i hridi.

Krase je 1.185 otoka od čega je samo pedesetak naseljeno. Hrvatska predivna obala smještena je na Jadranskom moru, jednom od najčišćih i najtoplijih mora na Mediteranu.

Hrvatska je jedinstvena zbog više tisućljetne povijesti gdje su se različite kulture smjenjivale jedna drugu a ponekad se i asimilirale.

Istočna obala jadranskog mora bila je nastanjena već u kameno doba, a postoje i dokazi o tome da su čak i najudaljeniji otoci bili naseljeni što potkrjepljuju arheološka nalazišta u špiljama u blizini Hvara, Palagruže i dr. Arheološka otkrića pokazuju sa su u 6.st. prije Krista drevni Grci trgovali sa Ilirima morskim putevima te da su ondje osnovali svoje kolonije (npr. Faros je današnji Starigrad, ili pak Issa - Vis).

Mnogo kasnije, stigli su Rimljani koji ne samo da su gradili palače i ljetne rezidencije već su također provodili mnogo vremena na moru o čemu svjedoče brojna nalazišta sve od Pule do Cavtata.

Nova je era započela s dolaskom Slavena u petom stoljeću, razdoblje karakterizirano sa borbama za prevlašću i obranama od različitih neprijatelja. Dubrovnik, čuven po svom položaju republike odigrao je važnu ulogu u područjima kulture i trgovine posebno s Venecijom.

U 18. st. Napoleon je vladao vrlo kratko nakon čega je uslijedila vladavina Austrijske monarhije. Tijekom idućih sto godina, Italija i Austrija borile su se za prevlast na području istočne obale što je kulminiralo borbom na Visu 1866. godine. Svjedočanstva ove velike bitke mogu se naći ne samo na kopnu već i u dubinama mora u obliku olupina brodova. Razdoblje Austrougarske vladavine započinje nakon toga. Grade se luke i fortifikacije, trgovina i brodogradnja cvatu.

Tijekom oba svjetska rata Jadran je bio poprište velikih bitki a danas postoje brojne olupine tog razdoblja. U blizini Pule, na primjer, koja je u to doba bila strateški važna morska luka, locirane su 20 olupina, nekoliko podmornica, torpedo brodova i dr.

Jadransko more je oduvijek bilo važna morska ruta između Istoka i Zapada o čemu svjedoče brojni ostaci koji nas podsjećaju na to da povijest ne treba zaboraviti već koristiti kao lekciju za budućnost.

Zelena Plava Narančasta Idi na vrh